Bemonstering rivierprik Zwalmbeek

  Dataset

  Description

  In het kader van het Trekvisproject wordt een fuik door vrijwilligers gecontroleerd in de visnevengeul van de Terbiestmolen in de Zwalmbeek. De fuik werd geplaatst in december 2009 en tweedaags gecontroleerd tot april 2010. Alle stroomopwaarts migrerende vissen worden gemeten.
  Date made available2010
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Thematic List 2020

  • Protected nature
  • Water
  • Data & infrastructure

  Thematic list

  • Species and biotopes
  • Management
  • Policy
  • Environment
  • Space
  • Society
  • Water management

  Taxonomic list

  • jawless fishes (Agnatha)

  Cite this