Datalevering_SparcBeheerplan

Dataset

Description

Aanleveren van vegetatie data van de Vlassenbroekse Polder verzameld in het kader van het project Monitoring Sigmaplan in functie van het opstellen van beheerplannen voor de SPARC-gebieden,
Date made available6-Apr-2022

Thematic List 2020

  • Protected nature

Thematic list

  • Species and biotopes

Taxonomic list

  • higher plants (Plantae)

Geographic list

  • Flanders
  • Scheldt

Free keywords

  • Management plan
  • Data delivery

Cite this