Research Institute for Nature and Forest

Address
 • Havenlaan 88 bus 73

  1000 Brussel

  Belgium

Filter
Contribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

Search results

 • 2014

  Dieren van natte structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen

  Decleer, K., 2014, Handboek voor beheerders. Europese natuurdoelstellingen op het terrein. Deel II. Soorten. . Van Uytvanck, J. & Goethals, V. (eds.). 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1831 Downloads (Pure)
 • 2009

  Biotopen

  Van Daele, T., Hens, M., Wils, C., Wouters, J., Staelens, J., Wuyts, K., Overloop, S. & Vancraeynest, L., 2009, Natuurverkenning 2030: Natuurrapport Vlaanderen: NARA 2009. 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  2454 Downloads (Pure)
 • Zoete wateren

  Denys, L., Leyssen, A., Packet, J., Schneiders, A., Slabbaert, W., Sterckx, G., Van Hoydonk, G., Van Looy, K. & Vandevoorde, B., 2009, Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen. Paelinckx, D., Sannen, K., Goethals, V., Louette, G., Rutten, J. & Hoffmann, M. (eds.). Vol. INBO.M.2009.6. p. 159-195

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1700 Downloads (Pure)
 • 2008

  Decreasing eel stocks: Survival of the fattest?

  Belpaire, C., Goemans, G., Geeraerts, C., Quataert, P., Parmentier, K., Hagel, P. & de Boer, J., 2008, Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang? = Pollution in eel: a cause of their decline?. 29 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1911 Downloads (Pure)
 • Eels: Contaminant cocktails pinpointing environmental contamination

  Belpaire, C. & Goemans, G., 2008, Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang? = Pollution in eel: a cause of their decline?. 25 p. (Bijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1648 Downloads (Pure)
 • Het Vinne (Zoutleeuw)

  Denys, L. & Beerens, I., 2008, Ecological restoration in Flanders. p. 128-130 (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ; no. 4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1638 Downloads (Pure)
 • Intra lake spatial variations in pollution patterns of eel A. anguilla

  Belpaire, C., Derwich, A., Goemans, G., Van Thuyne, G., Cooreman, K., Guns, M. & Ollevier, F. P., 2008, Proceedings of the International Symposium : Advances in Eel Biology: Research for the Future Program : Japan Society of the Promotion of Science. Aida (ed.). p. 191-193 9 p. (Bijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1665 Downloads (Pure)
 • Lake Blankaart (Diksmuide)

  Decleer, K. & Denys, L., 2008, Ecological restoration in Flanders. p. 38-40 (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; no. 4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1666 Downloads (Pure)
 • Lake Kraenepoel (Aalter)

  Denys, L., 2008, Ecological restoration in Flanders. p. 56-58 (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; no. 4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1648 Downloads (Pure)
 • Turnhouts Vennengebied: Zwart Water (Turnhout, Merksplas)

  Denys, L., De Block, M. & Andries, T., 2008, Ecological restoration in Flanders. p. 82-85 (Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; vol. 2008, no. 4).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1580 Downloads (Pure)
 • 2007

  De vogel- en habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese en regionale natuurbeleid

  Decleer, K., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee : habitattypen : dier- en plantensoorten. 41 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1744 Downloads (Pure)
 • Dieren en planten bijlage 2 en 4 habitatrichtlijn

  Decleer, K., Anselin, A., Bauwens, D., Ronse, A., Van Landuyt, W., Stieperaere, H., Coeck, J., Buysse, D., Belpaire, C., Van Thuyne, G., Stienen, E., Courtens, W., Haelters, J., Kerckhof, F., Thomaes, A. & De Knijf, G., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee : habitattypen : dier- en plantensoorten. 59 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1843 Downloads (Pure)
 • Focus Zeeschelde

  Van Daele, T., Van den Bergh, E., Maris, T., Schneiders, A., Breine, J. & Van Braeckel, A., 2007, Natuurrapport 2007 : toestand van de natuur in Vlaanderen : cijfers voor het beleid. 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1769 Downloads (Pure)
 • Habitattypen: bijlage 1: habitatrichtlijn

  Sterckx, G., Paelinckx, D., Decleer, K., De Saeger, S., Provoost, S., Denys, L., Packet, J., Wouters, J., Demolder, H., Thomaes, A., Vandekerkhove, K. & De Keersmaeker, L., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. 301 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  2036 Downloads (Pure)
 • Vogels: bijlage 1: vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels

  Adriaens, P., Anselin, A., Decleer, K., Devos, K., Goethals, V., Spanoghe, G., Stienen, E. & Vermeersch, G., 2007, Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. p. 421-519 100 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1893 Downloads (Pure)
 • 2005

  Binnenvisserij

  De Vocht, A. & De Bruyn, L., 2005, Natuurrapport 2005 : toestand van de natuur in vlaanderen : cijfers voor het beleid. 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1632 Downloads (Pure)
 • Broedvogels

  De Bruyn, L. & Vermeersch, G., 2005, Natuurrapport 2005 : toestand van de natuur in vlaanderen : cijfers voor het beleid. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, p. 54-60 7 p. (Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud; no. 24).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1673 Downloads (Pure)
 • Verontreiniging door zware metalen

  Vandecasteele, B., Scheirs, J., Goemans, G., Cools, N., Dauwe, T., Bervoets, L. & Van Daele, T., 2005, Natuurrapport 2005 : toestand van de natuur in vlaanderen : cijfers voor het beleid. 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  File
  2250 Downloads (Pure)
 • Waterbeleid

  Schneiders, A. & Van Daele, T., 2005, toestand van de natuur in vlaanderen : cijfers voor het beleid. 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1629 Downloads (Pure)
 • 2004

  Een nieuwe rode lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2004)

  Devos, K., Anselin, A. & Vermeersch, G., 2004, Atlas van de Vlaamse broedvogels : 2000-2002. 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  4618 Downloads (Pure)
 • Kranswieren

  Denys, L. & Packet, J., 2004, Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. p. 106-121 (Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud ; no. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forestpeer-review

  Open Access
  File
  1650 Downloads (Pure)
 • Kustbroedvogels: teruggedrongen dynamiek en toegenomen verstoring

  Stienen, E. & van Waeyenberge, J., 2004, Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1660 Downloads (Pure)
 • Slankpootvliegen

  Pollet, M., Grootaert, P., Desender, K. & Maelfait, J-P., 2004, Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Provoost, S. (ed.). Instituut voor Natuurbehoud, p. 236-251 16 p. (Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud; no. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1681 Downloads (Pure)
 • Spinnen

  Bonte, D., Baert, L. & Maelfait, J-P., 2004, Levende duinen : een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1719 Downloads (Pure)
 • Vaatplanten

  Van Landuyt, W., Provoost, S., Leten, M., Ameeuw, G. & Rappé, G., 2004, Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. 38 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1759 Downloads (Pure)
 • 1999

  Basiskarakteristieken van het proefvlak Brasschaat, domeinbos De Inslag

  Overloop, S. & Meiresonne, L., 1999, mededelingen 1999/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 11 p. (Mededelingen van het instituut voor bosbouw en wildbeheer; no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1781 Downloads (Pure)
 • De voedingstoestand van Grove den (Pinus sylvestris L.) in het level-II-proefvlak in Brasschaat  

  Roskams, P. & Neirynck, J., 1999, Mededelingen 1999/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 20 p. (Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1974 Downloads (Pure)
 • Resultaten van 6 jaar monitoring van de chemische samenstelling van neerslag en bodemwater in het level-II-proefvlak te Brasschaat

  Neirynck, J., Roskams, P. & Lust, P., 1999, Mededelingen 1999/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, (Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  2014 Downloads (Pure)
 • Transpiratiebegroting van een grove dennenbestand: een eerste modelmatige benadering

  Meiresonne, L. & Overloop, S., 1999, Mededelingen 1999/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 17 p. (Mededelingen van het IBW; no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  1854 Downloads (Pure)
 • 1995

  De vos Vulpes vulpes in Vlaanderen  : inventarisatie en synthese van de belangrijkste knelpunten

  Van Den Berge, K., 1995, Mededelingen 1995/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 29 p. (Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  Open Access
  File
  3966 Downloads (Pure)
 • Inventaris van de toestand van de bosbodem in het Vlaamse Gewest

  Roskams, P., 1995, Mededelingen 1995/1. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 31 p. (Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer; no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to Communications of Research Institute for Nature and Forest

  File
  1828 Downloads (Pure)