Muskrat: research with a view to optimising control measures

Project Details

Abstract

Dit onderzoek beoogt het leveren van wetenschappelijke onderbouwing en het aanreiken van evaluatietools van de doelstelling, de gebruikte strategie, de toegepaste methodiek en de aangepaste uitvoering van de bestrijding van de muskusrat in Vlaanderen. Deze soort staat model voor een invasieve exoot waarvoor van overheidswege een structureel bestrijdingsprogramma wordt uitgevoerd.
Hiervoor wordt in samenspraak met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), coördinator en belangrijkste uitvoerder van de bestrijding in Vlaanderen, gewerkt aan de opvolging van de vangstresultaten d.m.v. ecologische autopsies van de gevangen muskusratten. Deze gegevens kunnen rechtstreeks gebruikt worden bij de interpretatie van vangstaantallen en de evaluatie van de uitgevoerde bestrijding.
De ecologische gegevens, verkregen gedurende de loop van dit project, dienen bovendien als input voor de opbouw van populatie-ecologische modellen waardoor verschillende beheerscenario's met elkaar kunnen vergeleken worden.
Tijdens de autopsies wordt de aanwezigheid van Echinococcus multilocularis, de vossenlintworm, in de lever van de gevangen muskusratten gescreend. Dit levert bijkomende informatie op betreffende het voorkomen van deze parasiet in Vlaanderen en aangrenzende regio's. Deze lintworm is de verwekker van alveolaire echinococcose, een bijzonder ernstige zoönose.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1131/12/24

Thematic List 2020

  • Invasive species
  • Wildlife management

Thematic list

  • Mammals
  • Catchment areas
  • Damage management (management)