Research into the formation and management of the Sigma Dikes (De Vlaamse Waterweg nv)

Project Details

Abstract

Dijken hebben primair een waterkerende functie maar daarnaast kunnen ze ook ecologisch belangrijk zijn. Niet alleen vormen ze het leefgebied van tal van plant- en diersoorten; ze fungeren ook als corridor waarlangs deze kunnen migreren. Potentieel vormen dijkgraslanden het grootste aaneengesloten grasland in Vlaanderen. Momenteel is er echter een grote variatie in de ecologische waarde en de erosiebestendigheid langsheen dit netwerk. Hier wordt onderzocht welke factoren (bodemsamenstelling, hellingsgraad, expositie, beschaduwing, beheer,...) daarmee samenhangen. Het doel is om richtlijnen voor inrichting en beheer voor dijken op te stellen om beide functies optimaal te combineren.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1131/12/25

Thematic List 2020

  • Water
  • Nature & society

Thematic list

  • Coast and estuaries
  • Grasslands
  • Management