Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van Schulens- en Webbekoms Broek

Steven De Saeger (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1825 Downloads (Pure)

Abstract

In de natuurgebieden ‘Schulensbroek’ en ‘Webbekomsbroek-Borchbeemden’ is het LIFE project Delta gestart in september 2016. Natuurpunt werkt er samen met het ANB, de VMM en het RL Haspengouw en Voeren aan de uitbouw en het herstel van Europees beschermde habitats en soorten. Men beoogt er o.a. het herstel van leefgebied voor soorten als kwartelkoning, porseleinhoen, grauwe klauwier, kruipend moerasscherm. Er loopt een ecohydrologische studie waarna een leefgebiedenanalyse uitgevoerd zal worden voor de verschillende doelsoorten. In dit kader is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) noodzakelijk. De in 2016 en 2017 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart worden onder de vorm van dit advies gepubliceerd.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 4-Aug-2017

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3600

Thematic list

  • Non-urban area
  • Biotopes
  • Biological valuation map and Natura 2000 habitat map

Cite this