Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart t.h.v. de verkeerswisselaar van Strombeek-Bever

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1748 Downloads (Pure)

Abstract

De Vlaamse Regering heeft beslist om de Brusselse Ring te optimaliseren. Het komt neer op een aanzienlijke verbreding van de infrastructuur, met inbegrip van een grondige heraanleg van de op- en afritcomplexen en verkeerswisselaars. Dit vereist een groot grondverzet met gevolgen voor de waterhuishouding, de oriëntatie, de bodemsamenstelling, de vegetatie van de bermen. Om een inschatting te maken van de impact is een recente vegetatiekartering gewenst. Onder de vorm van dit advies worden de in 2017 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd. Tevens wordt de natuurwaarde van de graslanden geduid aan de hand van beschikbare plantenwaarnemingen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 18-Jun-2018

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3691

Thematic list

  • Biotopes
  • Biological valuation map and Natura 2000 habitat map

Cite this