Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van SBZ Jekervallei en bovenloop van de Demervallei (BE2200041), deelgebied 6

Steven De Saeger (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1718 Downloads (Pure)

Abstract

In het natuurgebied de Kevie aan de Hardelweg in Tongeren zijn infrastructuurwerken gepland. Dit natuurgebied is gelegen binnen de speciale beschermingszone “Jekervallei en bovenloop van de Demervallei (BE2200041)” meer bepaald in deelgebied 6. In de zone waar de werken gepland zijn, is volgens de Biologische Waarderingskaart het Europees beschermde habitattype “Voedselrijke zoomvormende ruigten” of 6430 aanwezig, naast het regionale beschermde biotoop “moerasspirearuigte”. De kartering van het gebied dateert van 2006. Ondertussen is er verbossing opgetreden, waardoor de bestaande habitat en biotoop geëvolueerd kunnen zijn naar een boshabitattype. Via dit advies worden de in 2017 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 gepubliceerd.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 9-Oct-2017

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3617

Thematic list

  • Natura 2000 areas
  • Non-urban area
  • Biotopes
  • Biological valuation map and Natura 2000 habitat map
  • Habitats

Cite this