Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de zoekzone voor het complex project Noord-Zuidverbinding Limburg

Steven De Saeger (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1526 Downloads (Pure)

Abstract

Via de procesmatige aanpak van het complex project ‘Noord-Zuidverbinding Limburg’ wil de Vlaamse overheid een vlotte verbinding tussen Hasselt en Eindhoven uitwerken en zorgen voor een betere ontsluiting van de Noord-Limburgse regio. De bestaande gewestwegen verwerken zowel lokaal- als euroregionaal verkeer, maar hebben slechts een beperkte capaciteit. Dit zorgt voor een slechte doorstroming en onveilige situaties. De oplossing voor dit probleem moet rekening houden met toekomstige verkeersevoluties en tegelijkertijd de natuur in de regio in stand houden. Momenteel blijven er nog 3 scenario’s over. De zones waar de tracés natuurwaarden doorsnijden zijn grotendeels opnieuw gekarteerd door het INBO in het najaar van 2020. Onder de vorm van dit advies wordt deze actualisatie gepubliceerd.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 22-Dec-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4042

Thematic list

  • Biotopes
  • Biological valuation map and Natura 2000 habitat map

Cite this