Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van het Schietveld Helchteren, met aandacht voor vegetatieveranderingen

Steven De Saeger (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1296 Downloads (Pure)

Abstract

Uit langjarige grondwatermonitoring blijkt dat het Schietveld Helchteren kampt met een structurele verdroging. Wellicht zorgde de grondwaterpeildaling voor veranderingen in de vegetatie. Het Agentschap Natuur en Bos vraagt om de vegetatie opnieuw in kaart te brengen en de verschillen t.o.v. de kaart van 2008 te duiden. Het schietveld ligt in het Habitatrichtlijngebied ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ (BE2200030), meer bepaald in deelgebied 1, en ligt in het Vogelrichtlijngebied ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (BE2220313). Een deel ervan is in 2021 opnieuw gekarteerd. Deze kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze actualisatie gepubliceerd.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 27-Jun-2022

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4427

Thematic list

  • Natura 2000 areas
  • Biological valuation map and Natura 2000 habitat map
  • Naure and forest reserves

Cite this