Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van domein Wulpenkreet te Kalmthout

Steven De Saeger (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1090 Downloads (Pure)

Abstract

Voor de opmaak van een natuurbeheerplan voor het domein Wulpenkreet te Kalmthout is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het domein grenst aan het Habitatrichtlijngebied ‘Kalmthoutse Heide’ (BE2100015) en maakt deel uit van het Vogelrichtlijngebied ‘Kalmthoutse Heide’ (BE2100323). De vegetatie van het gebied is in augustus 2022 opnieuw in kaart gebracht. Deze kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 6-Sep-2022

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4467

Thematic list

  • Natura 2000 areas
  • Biotopes
  • Biological valuation map and Natura 2000 habitat map

Cite this