Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van vier duingebieden aan de Westkust

Steven De Saeger (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

491 Downloads (Pure)

Abstract

Voor de opmaak van een passende beoordeling voor de hernieuwing van de drinkwaterwinning van Aquaduin is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) van vier duingebieden aan de Westkust gewenst. Het betreft: de Westhoek, de Krakeelduinen, het Calmeynbos en de Houtsaegerduinen. overlapt met het Habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ (BE2500001) en met het Vogelrichtlijngebied ‘Westkust’ (BE2500121). In 2021-2022 is het studiegebied gedeeltelijk geactualiseerd. De kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 11-May-2023

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4638

Thematic list

  • Biotopes
  • Biological valuation map and Natura 2000 habitat map
  • Beaches and dunes

Cite this