Advies betreffende de compensatie voor ongebruikte haventerreinen als foerageergebied voor bruine kiekendief

Geert Spanoghe (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1743 Downloads (Pure)

Abstract

Binnen de Waaslandhaven liggen een aantal restgronden (vaak braakliggende terreinen die men nu als industriegrond wenst te ontwikkelen) die het leefgebied vormen voor de bruine kiekendief. Het Havenbedrijf wil een correcte inschatting maken van de concrete compensatieplicht bij verlies aan leefgebied voor deze vogelsoort. Het streefdoel van het Havenbedrijf bestaat er in om dit verlies aan leefgebieden op te vangen door de optimalisatie van het landbouwareaal, in de directe nabijheid van het bestaand havengebied. Ze vragen daarbij hoe dergelijke compensatie dient te worden toegepast en met welke factoren rekening dient gehouden te worden en onder welke voorwaarden die compensatie kan uitgevoerd worden.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 28-Aug-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3992

Thematic list

 • Nature development
 • Agriculture (society)
 • Agriculture
 • Fragmentation
 • Antwerpen
 • Natura 2000 and conservation objectives
 • Red lists
 • Species recovery programs
 • Species management plan
 • Species
 • Breeding birds
 • Species protection plan

Cite this