Advies betreffende de criteria voor habitatgeschiktheid voor de vroedmeesterpad in het kader van bijplaatsing en introductie

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1699 Downloads (Pure)

Abstract

Om de (in de instandhoudingsdoelstellingen en het soortbeschermingsplan) vastgelegde doelstellingen voor de vroedmeesterpad te behalen bekijkt het ANB verschillende strategieën. Men wenst daarbij de actie 'herintroductie / translocatie' verder te concretiseren. Parallel wordt werk gemaakt van beter en meer habitat voor de soort. In een eerder INBO advies werd gesteld dat onmiddellijke geassisteerde migratie zeker verdedigbaar is. Volgens artikel 21 van het soortenbesluit dient de geschiktheid van het biotoop worden nagegaan alvorens tot translocatie / herintroductie wordt overgegaan. Via deze adviesvraag wenst het ANB duidelijkheid te krijgen omtrent de manier waarop deze habitatgeschiktheid dient te worden beoordeeld.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 15-Jan-2019

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3719

Thematic list

  • Species management plan
  • Amphibians and reptiles
  • Species
  • Species protection plan

Cite this