Advies betreffende de effecten van de waterbeheersing in de Dijlevallei stroomopwaarts Leuven op Natura2000-habitats en regionaal belangrijke soorten en biotopen

Piet De Becker (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1807 Downloads (Pure)

  Abstract

  In dit advies wordt onderzocht of een voorstel van mogelijke waterbeheersingsmaatregelen een impact heeft op de natuurlijke kenmerken van de Dijlevallei. Er worden enkele kanttekeningen gezet bij het 'natuurlijke' alluviale karakter van de Dijlevallei waarna de standplaatsvariabelen zoals grondwaterdynamiek, grondwaterchemie, overstromingskarakteristieken en sedimentatiegedrag besproken worden. Voor elke voorgestelde waterbeheersingsmaatregel wordt de impact op deze karakteristieken besproken en nagegaan in hoeverre ze verenigbaar zijn met de 'natuurlijke' kenmerken van het gebied.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 28-Mar-2013

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2907

  Thematic list

  • Policy
  • Groundwater
  • Surface water
  • Habitats
  • Management
  • Water management
  • Natura 2000 and conservation objectives

  Cite this