Advies betreffende de impact van de nutriëntenbelasting in het brongebied van de Zwarte Beek op oppervlaktewater en grondwater in het stroomafwaarts gelegen natuurgebied ’Vallei van de Zwarte Beek’.

Maarten Hens, Cécile Herr, Floris Vanderhaeghe, Piet De Becker (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  2521 Downloads (Pure)

  Abstract

  Bijna het volledige brongebied van de Zwarte Beek, de Bolisserbeek en de bovenloop van de Dommel is in landbouwgebruik. Het drainagewater van dat gebied komt onder meer terecht in het ‘Zwart water’, een compensatiegebied dat moet ingericht worden voor het herstel van vochtige tot natte heide en aanverwante habitats in de voedselarme sfeer. Metingen in het drainagewater wijzen op verhoogde gehalten aan nutriënten en mineralen. Deze nutriëntenbelasting kan leiden tot verhoogde nutriëntenconcentraties in het lokale en regionale grondwatersysteem. Dit advies gaat na wat de impact is van een hoge nutriëntenbelasting in het grondwater op de instandhouding van natura2000-habitats en -soorten in de stroomafwaartse gebieden en welke maatregelen moet
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 9-May-2011

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2371

  Thematic list

  • Policy
  • Environment
  • Groundwater
  • Habitats
  • Management
  • Water management
  • Eutrophication
  • Natura 2000 and conservation objectives

  Cite this