Advies betreffende de impact van een mogelijke landschapsinrichting in de Oostkustpolders op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in de SBZ 'BE250002 Poldercomplex'

Koen Devos (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1768 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit advies behandelt een aantal vragen i.v.m. de impact van een mogelijke landschapsinrichting op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor bepaalde vogelsoorten in de Speciale Beschermingszone BE250002 ‘Poldercomplex’. Op basis van literatuuronderzoek en eigen monitoringsgegevens worden minimale verstoringsafstanden en groottes van broed- of foerageergebieden voor broedende weidevogels en overwinterende ganzen gepresenteerd. Tevens wordt ingeschat of bomenrijen en andere opgaande structuren langs wegen een negatieve impact kunnen hebben op deze broedvogels en overwinteraars of dat dergelijke beplantingen daarentegen het storend effect van wegen kunnen milderen.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 6-Jun-2011

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2547

  Thematic list

  • Policy
  • Birds
  • Species and biotopes
  • Fauna
  • Natura 2000 and conservation objectives

  Cite this