Advies betreffende de introductie van de gele plomp op de Marke (Galmaarden/Geraardsbergen)

An Leyssen (Main author), Luc Denys, Jo Packet

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1915 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het kader van een hermeanderingsproject is in 2012 een deel van de loop van de Marke in Geraardsbergen hersteld. Het betreffende deel van de Markevallei maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen." Vroeger kwam gele plomp (Nuphar lutea) voor op de Marke. In een vijver is er nog een relictpopulatie aanwezig. In dit advies wordt nagegaan of de slaagkansen voor herintroductie van gele plomp (hier) realistisch zijn, of herintroductie ecologisch gezien wenselijk is en zo ja welke locatie het meest aangewezen is. Er wordtt tevens gekeken wat de mogelijke impact van de soort kan zijn op de waterhuishouding.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 18-Nov-2013

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2965

  Thematic List 2020

  • Water

  Thematic list

  • Policy
  • Rivers and streams
  • Natura 2000 areas
  • Species and biotopes
  • Biotopes
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Flora

  Cite this