Advies betreffende de motivatie voor de aanduiding van de Bodskenpolder en Buitenland Schoor te Bornem als habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied en VEN-gebied

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1869 Downloads (Pure)

  Abstract

  Waterwegen en Zeekanaal nv wil in het gebied 'Bodskenpolder en Buitenland Schoor' te Bornem slikken en schorren (als onderdeel van de Hingenepolder) aanleggen. In dit gebied heeft OVAM een ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek laten opmaken waaruit blijkt dat een sanering nodig is. Het is de bedoeling dat beide projecten op elkaar afgestemd worden. In dit advies worden de motieven opgelijst voor de aanduiding van dit gebied als Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn- en VEN-gebied. Er wordt ook bekeken of er een ontwikkelingsvisie is voor dit gebied in het kader van het Sigmaplan en de compensatie voor de ontdubbeling van de N16 (Scheldebrug). Er wordt nagegaan of er eventueel richtlijnen gegeven kunnen worden voor de sanering en ontpoldering v
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 24-Dec-2010

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2427

  Thematic list

  • Policy
  • Nature recovery
  • Environment
  • Tidal marshes and tidal mudflats
  • Pollution
  • Species and biotopes
  • Management
  • Biotopes
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Nature management

  Cite this