Advies betreffende de natuurwaarde van 'Klein Zwitserland' te Mortsel

Steven De Saeger (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1807 Downloads (Pure)

  Abstract

  In uitvoering van het Masterplan 2020 Antwerpen wordt voor de R11 een streefbeeld opgemaakt. De streefbeeldstudie voor de herinrichting van deze gewestweg betracht een landschappelijke integratie en een inpassing in de ruimtelijke omgeving. Eventueel aanwezige natuurwaarden kunnen hierbij van belang zijn. In het advies INBO.A.2011.108 worden de natuurwaarden besproken van een deel van het wegtracé van de R11 te Mortsel en Wilrijk. Het gebied ‘Klein Zwitserland’ sluit ruimtelijk en functioneel aan bij het voorgaande en ook dit gebied wordt mogelijk beïnvloed bij de herinrichting. Dit advies gaat na welke natuurwaarden actueel aanwezig zijn in dit gebied en kan als een aanvulling gezien worden op het voorgaande advies.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 9-Nov-2011

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2647

  Thematic list

  • Space
  • Urban areas
  • Species and biotopes
  • Fauna
  • Flora

  Cite this