Advies betreffende de omvorming van een akker tot heide in Brugge

Maarten Hens (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1823 Downloads (Pure)

  Abstract

  De provincie West-Vlaanderen ziet potenties voor natuurontwikkeling op twee voormalige akkers. Beide percelen grenzen aan heidegebieden, het afplaggen van de toplaag moet evolutie tot heide in de hand werken. Het kan zijn dat de fosfaatreserve in de bodem de omvorming tot heide bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Men wil weten hoe diep er afgeplagd moet worden om tot geschikte condities voor heideontwikkeling te komen. Het advies bespreekt: de bodemkundige voorwaarden die vereist zijn voor het herstel van heidevegetaties; welke parameters dienen gemeten te worden om de vereiste plagdiepte te achterhalen; de wijze van staalname en chemische analysemogelijkheden. Tenslotte wordt aangegeven in welk kader het INBO een dergel
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 31-Aug-2012

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2786

  Thematic list

  • Heathland and peat moor
  • Nature development
  • Species and biotopes
  • Management
  • Biotopes
  • Nature management

  Cite this