Advies betreffende de staat van instandhouding van de aanwezige graslanden en kleine landschapselementen in het Marum te Brecht en Wuustwezel

Steven De Saeger (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1735 Downloads (Pure)

Abstract

Het Marum, deel van SBZ het Groot Schietveld bestaat gedeeltelijk uit graslanden in landbouwgebruik. Met het instandhoudingsbesluit werd gekozen voor o.a. behoud en herstel van het kleinschalig extensief landbouwgebied en herstel van leef- en/of foerageergebied voor een aantal vogel-, vleermuis- en amfibiesoorten. De vzw. Natuurpunt, een terrein beherende natuurvereniging, zetelt in een beheercommissie waar de inrichting en beheer van het deelgebied Marum i.f.v. bovenstaande natuurdoelen besproken wordt met de betrokken gemeenten, de landbouwers, en nieuwe eigenaars van dit gebied. Natuurpunt stelt zich de vraag of het huidige beheer volstaat om invulling te geven aan de doelstellingen of om een standstill te garanderen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 15-May-2019

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3790

Thematic list

  • Environment
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Small landscape elements
  • Nature management
  • Grasslands

Cite this