Advies betreffende de verondieping van het Blak te Beerse

Jo Packet (Main author), Luc Denys

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1746 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het Blak te Beerse is een diepe kleiwinningsput waar momenteel het plan bestaat tot verondieping. De plas wordt gekenmerkt door onder meer het voorkomen van soorten behorend tot het Natura2000 habitattype 3130. De ingreep aan het waterlichaam mag daarom geen significant negatieve impact hebben op de aanwezige habitats, noch op de instandhoudingsdoelen die gelden voor de betreffende speciale beschermingszone. Dit advies gaat na aan welke randvoorwaarden een eventuele verondieping moet voldoen en welke monitoring daartoe aangewezen is.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 13-Dec-2012

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2837

  Thematic List 2020

  • Water

  Thematic list

  • Policy
  • Species and biotopes
  • Management
  • Water management
  • Still waters
  • Biotopes
  • Natura 2000 and conservation objectives

  Cite this