Advies betreffende de voorgestelde maatregelen t.b.v. kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw bij werken aan een havendok in Zeebrugge

Eric Stienen (Main author), Peter Adriaens, Wouter Courtens

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1811 Downloads (Pure)

  Abstract

  Aan de noordzijde van het Albert II-dok in de westelijke voorhaven van Zeebrugge, wordt een verlenging van een bestaande kaaimuur voorzien met ± 780 m. Naast de bouwlocatie broeden sinds enkele jaren belangrijke aantallen kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. In een milieunota en Passende Beoordeling worden maatregelen voorgesteld voor het behoud van deze broedpopulaties. In het advies wordt aangetoond in hoeverre de geplande werken een impact kunnen hebben op de broedpopulaties van kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw en wordt de link gelegd met de instandhoudingsdoelen voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’. Voorts beantwoordt het advies de vraag of het meeuwvriendelijk inrichten van 4 ha dak-infrastructuur volstaat voor het behou
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 15-Feb-2012

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2706

  Thematic list

  • Policy
  • Sea and coastal birds
  • Species
  • Birds
  • Species and biotopes
  • Fauna
  • Natura 2000 and conservation objectives

  Cite this