Advies betreffende de wijziging van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD's) voor zeevogels

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1661 Downloads (Pure)

Abstract

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu zorgt voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) en de Vogel- en Habitatrichtlijn in het Belgische deel van de Noordzee. Om tot een efficiënt beleid te komen probeert deze dienst de uitvoering van deze richtlijnen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Eind 2018 werden de doelen voor de KRMS geactualiseerd en momenteel worden de bestaande instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) voor de mariene beschermde gebieden onder de loep genomen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 18-Nov-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4032

Thematic list

  • Sea and coastal birds
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Species

Cite this