Advies betreffende ecohydrologische vragen over het Vijverbroek en Heppeneert in het kader van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen

Willy Huybrechts, Piet De Becker (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1764 Downloads (Pure)

  Abstract

  Voor het bepalen van de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied van de Grensmaas is bijkomende informatie gewenst over de ecohydrologische toestand van de deelgebieden Vijverbroek en Heppeneert. Het advies bespreekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van ‘drijftillen’ (habitattype 7140) in het Vijverbroek. Voor kwartelkoning is herstel van natte graslanden nodig te Heppeneert. Het advies bespreekt de kansen voor herstel van leefgebied van kwartelkoning, rekening houdend met de dalingen in grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen van de Maas door de grindwinning.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 6-Jan-2011

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2283

  Thematic list

  • Policy
  • Nature recovery
  • Groundwater
  • Management
  • Water management
  • Species and habitats
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Nature management

  Cite this