Advies betreffende een duurzame populatiegrootte van bever (Castor fiber)

Jan Stuyck (Main author), Jim Casaer, Joachim Mergeay

    Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

    2167 Downloads (Pure)

    Abstract

    Vanuit autochtone restpopulaties is de Europese bever (Castor fiber) in West-Europa sinds enkele decennia terug in opgang. Ook in Vlaanderen kende de soort vrij recent een populatie- en areaaluitbreiding. In dit advies worden elementen aangebracht om de duurzaamheid van een populatie voor Vlaanderen te beoordelen. Het begrip ‘duurzaam’ beperkt zich in dit advies tot de ecologische ‘leefbaarheid’ van de populatie. Hierbij worden modellen besproken die veelal gebruik maken van populatiegenetica.
    Original languageDutch
    PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    Publication statusPublished - 23-Nov-2012

    Publication series

    NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    No.INBO.A.2849

    Thematic list

    • Mammals
    • Species and biotopes
    • Fauna

    Cite this