Advies betreffende het Habitatrichtlijnhabitat '7220 - kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)' in het Habitatrichtlijndeelgebied Hallerbos

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1714 Downloads (Pure)

Abstract

In de Speciale beschermingszone Hallerbos (en omgeving) ligt het habitattype ‘7220 kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)’. Het beleidsdoel luidt: “maximaal behoud van de kalkrijke bronzones en brondebieten. Voorzien van voldoende buffering van deze habitats. Behoud en verbetering van de milieukarakteristieken: waterkwaliteit grondwater, specifieke chemische samenstelling grondwater, brondebieten, ….” . Op vlak van beheer ligt de focus op het uitwendige beheer waarbij gestreefd wordt naar behoud van de natuurlijke waterhuishouding en het vermijden van eutrofiëring en betreding. Om te kunnen sturen op dit uitwendige beheer is van het belang om beter inzicht te krijgen in het voorkomen van het habitattype in het SBZ Hallerbos evenals de relaties met de omgeving.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 29-Jun-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3805

Thematic list

  • Dessication
  • Water management
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Nature management
  • Flora
  • Valley- and marshwoods
  • Eutrophication
  • Habitats

Cite this