Advies betreffende het verzoek tot ontheffing voor het project "Ontpoldering 'Groot Schoor' te Bornem".

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1612 Downloads (Pure)

Abstract

Het ‘Groot Schoor’ in Bornem wordt ontpolderd. Volgens artikel 4.3.3. §3 van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) kan men voor projecten die voldoen aan de criteria in DABM bijlage II een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage-plicht indienen bij het Team MER van de Vlaamse Overheid. Op 24 december 2020 diende De Vlaamse Waterweg nv dergelijk ontheffingsverzoek in voor de Ontpoldering van het 'Groot Schoor' te Bornem.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 12-Feb-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4108

Thematic list

  • Tidal marshes and tidal mudflats
  • Nature recovery

Cite this