Advies betreffende inrichting en beheer van het vijvercomplex Grootbroek te Sint-Agatha-Rode

Jo Packet (Main author), Luc Denys, Gerald Louette, Piet De Becker

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  2822 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het vijvercomplex Grootbroek te Sint-Agatha-Rode wordt gestreefd naar het herstel van helder, vegetatierijk water met Natura 2000 habitattype 3150 en de optimalisatie van het broed- en leefgebied voor o.m. woudaap en roerdomp. Door de eutrofiëring van het oppervlaktewater blijkt een duurzaam herstel zeer moeilijk, ondanks de genomen maatregelen. Dit advies gaat na hoe groot de problematiek is en of er voorbeelden zijn van succesvolle natuurherstelprojecten onder vergelijkbare abiotische omstandigheden. Ook wordt onderzocht of het streefdoel realistisch is in de gegeven omstandigheden en welke maatregelen noodzakelijk en haalbaar zijn om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Daarnaast worden alternatieve beheerdoelstellingen geformulee
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 12-Aug-2013

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2877

  Thematic List 2020

  • Water

  Thematic list

  • Policy
  • Nature recovery
  • Environment
  • Species and biotopes
  • Management
  • Species and habitats
  • Eutrophication
  • Still waters
  • Biotopes
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Nature management

  Cite this