Advies betreffende potenties voor ontwikkeling en herstel van het Natura2000 habitattype 3150 in de vallei van Groenendaal en de Koningsvijvers in het Habitatrichtlijngebied Zoniënwoud

Luc Denys (Main author), Daniel De Charleroy, Kris Vandekerkhove

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  2060 Downloads (Pure)

  Abstract

  Een van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Zoniënwoud is het herstel van het Natura2000-habitattype 3150 (van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition). In het beheerplan van het Zoniënwoud worden maatregelen voorzien voor de implementatie van deze doelstelling. Dit advies gaat na of de beheerdoelstellingen voor het herstel van het habitattype 3150 correct geformuleerd zijn en of de voorgestelde maatregelen volstaan om de gekende knelpunten op te lossen. Daarnaast wordt nagegaan of de instandhoudingsdoelstellingen en de recreatieve doelstellingen verenigbaar zijn op de voorgestelde locaties en onder welke voorwaarden binnen dit habitat hengelmogelijkheden te organiseren zijn.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 20-Dec-2012

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.2820

  Thematic List 2020

  • Water

  Thematic list

  • Policy
  • Habitats
  • Species and biotopes
  • Still waters
  • Biotopes
  • Natura 2000 and conservation objectives

  Cite this