Advies bij de realisatie van een deponie in twee voormalige kleiputten te Schelle

Jo Packet (Main author), Luc Denys, An Leyssen

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1992 Downloads (Pure)

Abstract

In Schelle liggen twee voormalige kleiputten die zich spontaan ontwikkeld hebben na stopzetting van de ontginning. De eigenaar heeft de intentie om in beide putten een deponie te realiseren. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil voorwaarden opleggen om de waterkwaliteit te garanderen en voldoende kwalitatief leefgebied voor rugstreeppad en bepaalde vogelsoorten te ontwikkelen. De doelhabitats zijn open diep water, met in de oeverzones rietvegetaties, wilgenstruweel en open pioniervegetaties i.f.v. rugstreeppad. We geven advies over de te behouden waterdiepte, wateroppervlakte, vorm van het waterlichaam, de afwerkingslaag en waterbodem i.f.v. de doelsoorten, doelhabitats en waterkwaliteit. Hiertoe worden eerst de huidige situatie en de kenmerken en potenties van diepe plassen beschreven.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 14-Aug-2019

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3799

Thematic List 2020

  • Water

Thematic list

  • Nature development
  • Amphibians and reptiles
  • Birds
  • Still waters

Cite this