Advies bij een natuurstudie over een windturbineproject langs de E40 tussen Oud-Heverlee en Hoegaarden

Joris Everaert (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1756 Downloads (Pure)

  Abstract

  Langs de E40 tussen Oud-Heverlee en Hoegaarden is een grootschalig windturbinepark gepland. In het kader van het project-MER zijn broedvogel- en vleermuistellingen uitgevoerd. In dit advies gaat het INBO na of de in de conceptnota van het project-MER gemaakte effectbeoordelingen correct en volledig zijn. Daarnaast bekijken we ook of de voorziene milderende maatregelen om betekenisvolle negatieve effecten op vleermuizen en (akker)vogels te vermijden, volstaan en of monitoring na de inwerkingstelling van de turbines wenselijk is.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 17-Oct-2016

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3492

  Thematic list

  • Wind energy
  • Society
  • Energy

  Cite this