Advies met betrekking tot de grondwaterhuishouding in het natuurreservaat Oude Landen en omgeving i.k.v. het project-MER “Ongelijkgronds vertakkingscomplex Oude Landen te Ekeren”

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1671 Downloads (Pure)

Abstract

Voor het spoorwegproject “Ongelijkgronds vertakkingscomplex Oude Landen te Ekeren” werd in november 2019 een project-MER opgesteld (PR3151) door Arcadis in opdracht van TUC RAIL. In het kader van de omgevingsvergunningaanvraag werd er advies verleend door o.a. het ANB op het project-MER (kenmerk 19-224718). Het ANB is van oordeel dat de bespreking voor de effectgroep biodiversiteit ontoereikend is op een aantal aspecten. In een memo van 10 juli 2020 van de hand van Arcadis wordt specifiek ingegaan op het aspect “verdroging” ten gevolge van de ingrepen van het project Oude Landen (vnl. de uitgraving van het parkgebied is hiervoor relevant). In die nota stellen ze nog enkele vragen die in voorliggend advies aan bod komen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 28-Aug-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3993

Thematic list

  • Dessication
  • Transport
  • Water management
  • Floodplains
  • Waterlogging

Cite this