Advies over data(sets) inzake natuurlijk milieu, vegetaties en soorten

Frederic Piesschaert (Main author), Lieve Vriens, Marc Pollet, Dirk Maes

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

2244 Downloads (Pure)

Abstract

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft bij vergunningsaanvragen advies aan de vergunningverlenende overheden. Het agentschap beoordeelt in dat kader de (verscherpte) natuurtoetsen en de passende beoordeling of voert ze zelf uit. Hiervoor moet het ANB zicht hebben op de actuele situatie op vlak van het natuurlijk milieu. De focus ligt op beschermde vegetaties, Natura-2000-habitats en –soorten, soorten van het Soortenbesluit en Rode Lijst-soorten. Het agentschap wenst een overzicht van gevalideerde datasets die hiervoor beschikbaar zijn. Dit advies bevat een overzicht van beschikbare kaartlagen, tools en databanken en we geven per soortengroep aan over welk tijdsvenster de gegevens lopen, wat de resolutie en de toegankelijkheid van de data zijn en hoe ze geraadpleegd kunnen worden.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 18-Apr-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3867

Thematic list

  • Species policy
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Monitoring networks

Cite this