Advies over de actuele verspreiding van de habitattypische soorten per SBZ-H deelgebied - deel fauna

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1963 Downloads (Pure)

  Abstract

  In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn werden instandhoudingsdoelen opgemaakt voor de in Vlaanderen voorkomende Natura2000-habitats. Het globale doel is te komen tot een gunstige regionale staat van instandhouding van de habitats. De regionale staat van instandhouding wordt mee beoordeeld aan de hand van de staat van instandhouding van habitattypische soorten. Als indicator voor de staat van instandhouding en bij het toekomstige beheer van de speciale beschermingszones, is kennis vereist over de huidige verspreiding van deze soorten. In dit advies van het INBO wordt de actuele verspreiding van de habitattypische faunasoorten in de Habitatrichtlijngebieden weergegeven.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 22-Jan-2015

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3233

  Thematic list

  • Species and biotopes
  • Fauna
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Policy

  Cite this