Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het bufferen van kwetsbare natuur

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1875 Downloads (Pure)

Abstract

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten inzetten in afgebakende gebieden waar landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, m.n. ter verbetering van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, aan het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. Dit advies geeft aan hoe en o.b.v. welke criteria beheergebieden kunnen afgebakend worden voor de doelstelling ‘bufferen van kwetsbare, waardevolle natuur’. Voor vier types van verstoring worden een of meer opties voor afbakening voorgesteld en we berekenen tot hoeveel oppervlakte beheergebied iedere keuze leidt. Ten slotte geven we tips voor het beheer van de bufferzones.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 29-Apr-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4140

Thematic list

  • Argicultural areas
  • Agriculture (society)
  • Agriculture
  • Policy
  • Non-urban area
  • Eutrophication

Cite this