Abstract

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten (BO) inzetten in geselecteerde gebieden waar agrarische activiteiten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, m.n. ter verbetering van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, aan het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. Het advies bevat de actuele, en waar mogelijk, potentiële verspreidingskaarten en soortenoverlapkaarten van een lijst van indicatorsoorten waarvoor BO kunnen bijdragen aan het duurzaam voortbestaan ervan. Daarnaast geven we een scenario om op basis van deze kaarten en overlays met bestaande en/of geplande actiegebieden prioritaire actiegebieden af te bakenen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 3-Apr-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3847

Thematic list

  • Argicultural areas
  • Fauna
  • Species policy
  • Agriculture
  • Grasslands

Cite this