Advies over de depositiesnelheid van vermestende/verzurende depositie

Johan Neirynck (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1903 Downloads (Pure)

  Abstract

  Voor alle vergunningsplichtige activiteiten, plannen en programma’s die, afzonderlijk of in combinatie, een betekenisvolle aantasting kunnen veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, moet een passende beoordeling gemaakt worden. Voor het bepalen van die potentiële impact zijn praktische wegwijzers opgesteld. In de praktische wegwijzers ‘eutrofiëring via lucht’ en ‘verzuring’ worden voor verschillende landgebruiktypes (gras, loofbos, naaldbos, heide en bebouwing) depositiesnelheden vermeld voor de polluenten SO2, NO2 en NH3. In dit advies wordt nagegaan of de depositiesnelheden die in beide praktische wegwijzers vermeld worden, toegewezen kunnen worden aan Natura2000 habitattypen.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 18-May-2015

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3286

  Thematic list

  • Environment
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Acidification
  • Policy
  • Eutrophication

  Cite this