Advies over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

2002 Downloads (Pure)

Abstract

Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van droogte. Hierdoor zag de overheid zich genoodzaakt om beperkingen op watercaptatie vanuit waterlopen op te leggen. De Vlaamse Overheid werkt intussen aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste. Het doel is om bij waterschaarste weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Een belangrijk luik hierbij is de afweging of en wanneer maatregelen nodig zijn om te lage debieten en peilen in waterlopen te voorkomen in functie van de ecologische doelstellingen. In dit advies gaat het INBO na welke ecologisch relevante bevaarbare waterlopen opgenomen moeten worden in de ecologische kwetsbaarheidskaart en wanneer een captatieverbod op bevaarbare waterlopen aangewezen is.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 30-Apr-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4183

Thematic list

 • Species and biotopes
 • Fish
 • Fish migration
 • Fauna
 • Species policy
 • Surface water
 • Water Framework Directive
 • Rivers and streams
 • Climate
 • Natura 2000 and conservation objectives
 • Policy
 • Water management
 • Environment
 • Biotopes

Cite this