Advies over de effectiviteit van geïntensifieerd natuurbeheer als alternatief voor het PAS- reductietraject van stikstofemissies en -depositie

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

317 Downloads (Pure)

Abstract

Op 10 maart 2023 keurde de Vlaamse regering de programmatische aanpak stikstof (PAS) goed. Het programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van de Europees te beschermen habitats en soorten. De door de Vlaamse regering vastgestelde PAS voorziet in een combinatie van emissie- en depositiereductie en herstelbeheer van habitats. De vraag rijst welke rol een geïntensifieerd beheer van habitats kan spelen voor het realiseren van de IHD’s. Daarom vraagt het departement Omgeving of een versterkte inzet op beheer een vertraagde afname van de depositie kan compenseren.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 13-Oct-2023

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4752

Thematic list

  • Nature recovery
  • Environment
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Acidification
  • Nature management
  • Policy
  • Eutrophication

Cite this