Advies over de evaluatie van de impact van stikstofdepositie op natuurwaarden in VEN

Kris Decleer (Main author), Johan Neirynck, Maurice Hoffmann

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1 Downloads (Pure)

Abstract

De impact van atmosferische stikstofdepositie op de natuurwaarden wordt op verschillende wijze beoordeeld in de speciale beschermingszones (SBZ) en in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Voor VEN geldt het significantiekader van het m.e.r. richtlijnenboek landbouwdieren. Voor SBZ waren er voorlopige significantiekaders i.h.k.v. de Programmatische Aanpak Stikstof. Als gevolg van recente rechtspraak is de verdere toepassing van deze voorlopige significantiekaders niet meer aangewezen. De bevoegde minister heeft nieuwe richtsnoeren uitgevaardigd. Maar deze hebben uitsluitend betrekking op de SBZ, niet op het VEN. In dit advies gaan we dieper in op het begrip onherstelbare schade, de bestaande toetsingskaders en mogelijke methodes om schade door stikstofdepositie te beoordelen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 13-Oct-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4204

Thematic list

  • Environment
  • Naure and forest reserves

Cite this