Advies over de evolutie van het geulenpatroon bij de inrichting van het Groot Broek te Waasmunster.

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1678 Downloads (Pure)

Abstract

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de inrichting van het te ontpolderen Groot Broek te Waasmunster/Temse dient er een ‘archeologienota’ opgemaakt te worden. De archeoloog moet een inschatting maken van het risico op beschadiging van eventueel aanwezige archeologische elementen. De diepte van het kreken/geulenpatroon dat zich hierbij zal ontwikkelen door de getijdenwerking is hierbij van belang. Uit een landschappelijk booronderzoek bleek dat er archeologische waarden in het gebied aanwezig zijn (steentijd). De NV De Vlaamse Waterweg wil nagaan of de toekomstige geulvorming die waarden zal aantasten. Een bijkomende vraag is of er eventuele aanpassingen nodig zijn aan het inrichtingsplan om het archeologisch erfgoed insitu te kunnen bewaren.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 28-May-2018

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3672

Thematic list

  • Schelde
  • Tidal marshes and tidal mudflats
  • Surface water
  • Water management
  • Floodplains

Cite this