Advies over de grauwe kiekendief in voorbereiding op het vervolg soortenbeschermingsprogramma

Geert Spanoghe (Main author)

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1616 Downloads (Pure)

Abstract

De voorbije vijf jaar werden in een aantal gebieden maatregelen genomen om het voedselaanbod voor de grauwe kiekendief te optimaliseren. Hoewel de soort werd waargenomen, bleef vestiging vooralsnog uit. Wel werd er vaak een verhoogde foerageeractiviteit vastgesteld van andere roofvogels. In dit advies gaat het INBO na welke populaties grauwe kiekendief in onze buurlanden van belang zijn voor het soortherstel in Vlaanderen. We bekijken daarnaast of de maatregelen voor grauwe kiekendief ook gunstig zijn voor andere grondbroedende roofvogels.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 15-Jul-2021

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4181

Thematic list

  • Fauna
  • Species policy
  • Farmland birds
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Policy
  • Species recovery programs
  • Birds
  • Species
  • Breeding birds

Cite this