Advies over de impact van de uitbreiding van het bedrijf Smulders op slikken en schorren Schelde te Antwerpen

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

3894 Downloads (Pure)

Abstract

Een bedrijf wil een nieuwe kade in de Schelde aanleggen. Hiervoor zal een oppervlakte van 1,7 ha ingenomen worden in de Schelde waaronder ook slikken en schorren. Naast het directe ruimtebeslag kan er ook indirect een impact zijn op het stroomafwaarts gelegen slikken en schorrengebied (Habitatrichtlijngebied) en Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In de passende beoordeling wordt aangegeven dat men een nieuw slikken en schorrengebied wenst te realiseren als mitigerende maatregel door het toevoegen van een dam. Het dossier werd voorlopig ongunstig wegens onduidelijkheden over de impact op het stroomafwaarts slikken en schorrengebied en de realiseerbaarheid van het nieuwe slikken en schorrengebied door het toevoegen van de dam. ANB vraagt nu aan INBO advies over die passende beoordeling.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 3-Feb-2023

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4544

Thematic list

  • Schelde
  • Natura 2000 areas
  • Tidal marshes and tidal mudflats
  • Fragmentation
  • Estuaries
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Habitats

Cite this