Advies over de impact van recalcitrant chemisch zuurstofverbruik op het watersysteem van habitattype 3260

Luc Denys (Main author), An Leyssen

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

613 Downloads (Pure)

Abstract

Het Agentschap Natuur en Bos wordt steeds vaker geconfronteerd met dossiers van bedrijven die hun bedrijfsafvalwater lozen in de openbare riolering en zo via een waterzuiveringsinstallatie in het oppervlaktewater. In een aantal dossiers spreekt men over recalcitrante chemische zuurstofvraag (CZV) en beoordeelt men de mogelijke impact hiervan op het watersysteem als verwaarloosbaar. Men stelt dat een verhoogde lozingsconcentratie van deze parameter geen impact kan hebben op het waterleven aangezien dit geen bijkomende zuurstofvraag zou veroorzaken. In dit advies gaan we na of dit correct is. We verduidelijken het onderscheid tussen recalcitrante en niet-recalcitrante CZV en bespreken de mogelijke effecten van recalcitrante organische stoffen op het aquatisch milieu.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 4-Nov-2022

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4491

Thematic list

  • Surface water
  • Rivers and streams
  • Pollution

Cite this