Advies over de impact van recreatieve kano- en kajakvaart op de Dommel in het Hageven

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

408 Downloads (Pure)

Abstract

Op het traject van de Dommel door het Habitatrichtlijngebied ‘Het Hageven’ zijn er commerciële kano- en kajakafvaarten. De Dommel en haar oevers zijn essentieel om een goede staat van instandhouding voor rivierhabitat 3260 en heel wat vogelsoorten te bereiken. De intensieve kanovaart kan een knelpunt vormen voor het bereiken van die goede staat van instandhouding. In dit advies onderzoeken we de mogelijke impact van verstoring door geluid, afkalving oevers, schade aan oever- en watervegetatie, opwerveling waterbodem, vernietiging beverburchten… aan de hand van beschikbare literatuur en bekijken we of de mogelijke en waargenomen effecten de natuurdoelen in de weg kunnen staan. Daarnaast formuleren we mitigerende maatregelen om de impact zo laag mogelijk te houden.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 13-Oct-2023

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4684

Thematic list

  • Rivers and streams
  • Water Framework Directive
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Waterbirds
  • Recreation
  • Recreation and tourism
  • Breeding birds

Cite this