Advies over de impact van renovatiewerken aan de vijver van het Vrijbroekpark op de populatie kruipend moerasscherm

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1644 Downloads (Pure)

Abstract

Het provinciaal groendomein Vrijbroekpark in Mechelen herbergt de belangrijkste populaties kruipend moerasscherm in Vlaanderen. Deze plantensoort is opgenomen in de Habitatrichtlijn. Dit houdt o.a. in dat de nodige maatregelen genomen moeten worden om deze soort in een goede staat van instandhouding te houden of te brengen De provincie Antwerpen wil de parkvijver renoveren en een wetland inrichten dat in verbinding komt te staan met de vijver. In dit advies gaat het INBO na wat de impact is van deze werken op de populatie kruipend moerasscherm en de omliggende bomen, en in welke periode en met welke methode dit best uitgevoerd wordt.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 24-Mar-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.3897

Thematic list

  • Natura 2000 areas
  • Species policy
  • Natura 2000 and conservation objectives
  • Flora
  • Policy
  • Conservation
  • Species

Cite this