Advies over de inplanting van een windturbinepark in de Kabeljauwpolder in Nederland

Joris Everaert (Main author)

  Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

  1720 Downloads (Pure)

  Abstract

  Voor een gepland windturbinepark langs de Kabeljauwbeek in Nederland werd een nota opgemaakt dat de mogelijke impact van de turbines op belangrijke natuurwaarden onderzoekt. Omdat de mogelijke impact van dit park tot in Vlaanderen reikt, moet worden nagegaan of de effecten in Vlaanderen voldoende in rekening gebracht worden. In dit advies wordt nagegaan of de nota voldoende informatie bevat om de effecten van het turbinepark op natuurwaarden te kunnen beoordelen en wordt bekeken of uit de informatie betrouwbare conclusies getrokken worden.
  Original languageDutch
  PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publication statusPublished - 4-Nov-2013

  Publication series

  NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  No.INBO.A.3040

  Thematic list

  • Society
  • Wind energy
  • Energy

  Cite this