Advies over de inventarisatie van macrofyten in meren

Luc Denys (Main author), An Leyssen, Jo Packet

Research output: Book/ReportAdvices of the Research Institute for Nature and Forest

1447 Downloads (Pure)

Abstract

In het kader van de Kaderrichtlijn Water moeten zowel stilstaande wateren, of meren, als waterlopen gemonitord worden. Hiervoor zijn protocollen ontwikkeld. Voor meren is de monitoring bijzonder arbeidsintensief omdat de volledige oppervlakte van het meer moet beoordeeld worden. Omwille van beperkingen in mensen en middelen vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij of de inventarisatie beperkt kan worden tot een aantal trajecten langs de oever. In dit advies wordt beargumenteerd waarom de voorgestelde aanpassing niet wenselijk is. Daarnaast wordt aangegeven hoe wel een tijdwinst te realiseren valt zonder impact op de reproduceerbaarheid van de methode en de vergelijkbaarheid met eerdere beoordelingsresultaten en de internationale normen.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication statusPublished - 10-Nov-2020

Publication series

NameAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
No.INBO.A.4025

Thematic list

  • Water Framework Directive
  • Still waters

Cite this